چشم انداز


شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان با توجه به تاریخچه ایجاد کارخانه ، ازابتدا با هدف تاثیر گذاری بر اقتصاد مردم تاسیس گردید و همواره میکوشد تا علاوه بر سود اقصادی حاصل برای سهامداران محترم در جهت رونق اقصاد کشورمان قدمی برداشته باشد شعاری که از ابتدای انتقال کارخانه و دوران جدید تولید در این کارخانه سر لوحه این شرکت بوده است

خودباوری ، شور و نشاط

سرآمدی و پویایی

رعایت ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی

وفای به عهد و پایبندی به حقوق ذینفعان

یادگیری ، خلاقیت و نوآوری